Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntatiedon opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakenteita tarkastellaan Suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta.

ARVIOINTI: Kirjallinen kurssikoe, aktiivinen osallistuminen ja/tai kirjalliset/suulliset esitelmät.

SUORITUSJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna ennen kurssia 4.


Pakolliset kurssit


YH01: Suomalainen yhteiskunta

Tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä sekä yksilön asema ja vaikutusmahdollisuudet siinä.

YH02: Taloustieto

Kurssi johdattaa tuntemaan talouselämän toimintaperiaatteita.

YH03: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmaa

Kurssi perehdyttää opiskelijan Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa.


Valtakunnallinen syventävä kurssi


YH04: Kansalaisen lakitieto

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. Kurssilla vieraillaan käräjäoikeuden istunnossa.