Urheiluvalmennus

yUV1-20: Urheiluvalmennus

Kuortaneen lukion lajeja ovat keilailu, jääkiekko, lentopallo, paini, yleisurheilu, pesäpallo ja muut yksilölajit. Urheiluvalmennus perustuu kiinteään yhteistyöhön urheiluopiston valmennuskeskuksen ja ao. lajiliittojen kanssa. Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti eri lajien osalta urheiluopiston tiloissa. Urheilulukiolaisen työjärjestykseen sisältyy 8 tuntia viikossa oman lajin harjoittelua lajiryhmissä. Lajiryhmiä ovat paini, keilailu, pikajuoksut, kestävyyslajit, hypyt, heitot, pesäpallo, lentopallo ja jääkiekko. Kullakin lajiryhmällä on oma valmentaja, joka seuraa ja ohjaa harjoittelua.

ARVIOINTI: Urheiluvalmennuksessa opiskelijan opiskelemat kurssit arvioidaan numeroarvosanalla 4-10. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan säännöllisesti edistymistään asetetuissa tavoitteissa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa:

  • laji- ja yleistaidoissa kehittyminen
  • fyysisissä ominaisuuksissa kehittyminen
  • psyykkisissä taidoissa kehittyminen
  • ryhmässä toimiminen ja yhteistyötaidot
  • urheilullinen elämäntapa
  • aktiivisuus ja motivaatio urheiluvalmennukseen osallistumisessa
  • henkilökohtaisen opiskelu- ja valmennussuunnitelman toteuttaminen.


Valmennusoppi

yVO1: Valmennusoppi

TAVOITTEET: Kurssilla perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja fysiologisiin toimintoihin urheilijan ja aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan erilaisten sairauksien ja elintapojen vaikutusta urheilu- ja liikuntasuorituksiin. Kurssilla perehdytään myös eri liikuntalajien valmennukseen ja harjoitteluun. Kurssi on hyödyllinen erityisesti urheilijoille ja säännöllisesti liikuntaa harrastaville sekä terveys- ja liikunta-alalle hakeutuville opiskelijoille.

KURSSI ARVIOINTI: Harjoitusten ja kirjallisen työn lisäksi aktiivinen osallistuminen tunneille Kurssista saa suoritusmerkinnän.