Opettajat

Abdalla Ali
Antola Sanna
virkavapaalla
ruotsi, englanti
Hyyppä Juhana
Keski-Hynnilä Maria
Kettunen Janne
Kotola Anu
Kujanpää Maarit
Mäntykangas Mikael
Pulkkinen Risto
Rajala Anita
Siukola Miia
Stevander Petri
Sulin Sinikka
Takala Eija
Tavasti Päivi
Vihma Elisa
Virtanen Juha
rehtori, opinto-ohjaus

 

Muu henkilökunta

Kiviluoma Kaija
koulusihteeri
Yli-Hynnilä Niina
koulukuraattori
Saari Riina
kouluterveydenhoitaja
Kontola Kati
palvelutyöntekijä
Takaluoma Päivi
palvelutyöntekijä