Opettajat

Abdalla Ali
Antola Sanna
Hyyppä Juhana
Keski-Hynnilä Maria
Kettunen Janne
Kotola Anu
Kujanpää Maarit
Murtoperä Antti
Pulkkinen Risto
Rajala Anita
Siukola Miia
Stevander Petri
Sulin Sinikka
Takala Eija
Vihma Elisa
Virtanen Juha
rehtori, opinto-ohjaus

 

Muu henkilökunta

Niemelä Aila
koulusihteeri
Yli-Hynnilä Niina
koulukuraattori
Saari Riina
terveydenhoitaja
Kontola Kati
ruoanjakaja-siivooja
Takaluoma Päivi
ruoanjakaja-siivooja