Tieto- ja viestintätekniikan soveltava kurssi


TVT1: Tieto- ja viestintätekniikka

Kurssi toteutetaan usean oppiaineen välisenä yhteistyönä. Kurssin tavoitteena on selvittää lukion aloittavien tietotekniset valmiudet sekä kerrata ja syventää koulussa tarvittavien tietokoneohjelmien opiskelukäyttöä. Kurssilla käytetään omia kannettavia tietokoneita ja harjoitellaan esim. tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa sekä tutustutaan opiskelussa ja sähköisessä ylioppilasko-keessa käytettäviin ohjelmiin.

ARVIOINTI: Kurssista annetaan suoritusmerkintä.